Belangenbehartiging voor energiecommunities

Of je nu lid bent van een energie-initiatief, een duurzame energiecoöperatie bestuurt, een particuliere windturbineexploitant bent, of gewoon meer collectief opgewekte schone energie wilt; wij zijn aan de slag voor jouw belangen.

Energie Samen vertegenwoordigt direct of indirect via regionale koepels 265 energiecoöperaties (van de 484) en 440 particuliere windturbine-exploitanten en daarmee het grootste deel van de coöperatieve en particuliere opwek in Nederland.

Via Energie Samen behartigen we de belangen van energiecommunities (lokale burgers en ondernemers) bij overheden, toezichthouders en netbeheerders. 

We lobbyen voor verbetering van de positie van duurzame productie binnen de huidige mogelijkheden en doen voorstellen voor nieuwe wet- en regelgeving.  Ook oefenen we druk uit op de netbeheerders om hun prestaties te verbeteren en denken we mee over de toekomst van ons energiesysteem.


Wat zijn onze lobbypunten en wat doen we om ze te bereiken?

Het is vaak onduidelijk hoe overheidsbeleid tot stand komt. Dan blijken ondoorzichtige lobbyclubs de baas, in plaats van de kiezer. Energie Samen staat daarentegen juist voor zeggenschap en transparantie in de energietransitie, zeggenschap en transparantie van en naar lokale energiecommunities, bestaande uit burgers en ondernemers. Ja, we voeren lobby, maar (natuurlijk) wel transparant: in dit document lees je wat onze lobbypunten zijn en wat we doen om die te bereiken:

Download Lobbystrategie Energie Samen (september 2022, pdf)


Wie doet wat?

Samen sta je sterker, een landelijke organisatie met een representatieve achterban kan jou in Den Haag vertegenwoordigen. Door onze grote achterban hebben we een stevig netwerk kunnen opbouwen, zowel bij de ministeries als in de Tweede Kamer. 

Als het gaat om een stevige positie voor energiecoöperaties, doen we de belangenbehartiging zelf. Siward Zomer (coöperatief directeur Energie Samen, zie contactpagina) lobbyt landelijk en regionaal bij politiek en bestuur voor duurzame coöperaties, initiatieven, organisaties en bedrijven (o.a. Klimaatakkoord, Postcoderegeling, salderen, ontwikkelfonds). 

Als het gaat om belangenbehartiging voor duurzame energieproductie werken we zoveel mogelijk samen met verwante organisaties. De belangrijkste: 

 • de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), waarvan bedrijven en brancheorganisaties in de duurzame energiesector lid zijn (inclusief regionale netbeheerders), 
 • de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA), de branchevereniging van de windsector, 
 • Holland Solar, de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector.

Leon Straathof  is onze belangrijkste lobbyist voor netaansluiting (bij GEN, ACM en het ministerie van EZK). Hij is ook lid van werkgroep netaansluitingen van de NVDE. Heb je vragen over deze lobby of loop je tegen knelpunten aan in de praktijk, neem contact op met Leon (contactpagina)

Véronique Eldering is onze schakel met de NWEA (tot eind 2021 vervangen door Nick van der Voort). Meer informatie op de site van Windunie

Zie verder: organisatie van de lobby

Buurtwarmte zet zich in voor de belangen van bewonerscollectieven bij alle dossiers die op dit moment relevant zijn in de warmtetransitie.


Onze lobby is gericht op:

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): met het ministerie hebben we overleg over bijvoorbeeld de opvolger voor de postcoderoosregeling en andere wijzigingen van de voor gebruikers van de elektriciteitsnetten relevante wet- en regelgeving. 
 • De landelijke politiek (m.n. via de NVDE).
 • De netbeheerders. Die zijn wettelijk verplicht om voorstellen tot wijziging van de voorwaarden en tarieven te bespreken met een aantal ‘representatieve organisaties’, waarvan Energie Samen er één is (sinds fusie van PAWEX binnen Energie Samen). Dit gebeurt in het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN). Leden zijn verder o.a. werkgeversorganisaties, de energiebedrijven, en koepels van (grote) energiegebruikers. De wettelijke grondslag is te vinden in de Elektriciteitswet onder Artikel 33, lid 1 en 2:
  • De gezamenlijke netbeheerders voeren overleg met representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt over de voorstellen met betrekking tot de tariefstructuren en de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 27, 31 en 32, eerste lid.
  • In de voorstellen die aan de Autoriteit Consument en Markt worden gezonden, geven de gezamenlijke netbeheerders aan welke gevolgtrekkingen zij hebben verbonden aan de zienswijzen die de organisaties, bedoeld in het eerste lid, naar voren hebben gebracht.
 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM): de Energiekamer van de ACM is toezichthouder van de sector. We denken vooraf mee met de ACM over tariefsregulering. In het verleden hebben we ook succesvol bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van de ACM gevoerd. 

Er zijn dus diverse partijen betrokken, waarbij we het liefst gezamenlijk zoeken naar goede oplossingen (bijvoorbeeld binnen de NVDE), maar soms ook tegenover elkaar komen te staan (bijvoorbeeld voor de rechter). 


Lobby-onderwerpen

De Nederlandse energievoorziening is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een goed geoliede machine. Maar helaas vooral geschikt voor de wereld van gisteren, met een beperkt aantal grote productiecentrales in handen van grote bedrijven. Wij werken aan de wereld van morgen: duurzame, coöperatief opgewekte energie.

Lees meer over: • De voordelen van onze aanpak

  Samen zijn we sterker!
 • De successen van onze lobby

  Wat hebben we zoal voor je bereikt?
 • Organisatie van de lobby

  Belangen behartigen doen we in samenspraak met leden.